Brno zveřejnilo nový návrh územního plánu: Informujte se!

Brno zveřejnilo nový návrh územního plánu pro společné jednání. Územní plánování je klíčovým nástrojem pro rozvoj měst a obcí. V Brně se aktuálně připravuje nový návrh územního plánu, který prošel aktualizací na základě nejnovějších požadavků a změn v městě. Tento dokument je zásadní pro koordinaci potřeb města s požadavky dotčených orgánů, krajského úřadu a okolních obcí.

Co je to návrh pro společné jednání?

Společné jednání je proces, ve kterém se návrh územního plánu projednává s dotčenými orgány a institucemi. Cílem je zajistit, aby plán odpovídal legislativním normám, schváleným směrnicím a reagoval na aktuální výzvy. Veřejnost má možnost podávat písemné připomínky k návrhu, což umožňuje širší zapojení do procesu plánování.

Proč byl návrh upraven po grafické a textové části dokumentu?

Z důvodu zajištění jednotnosti a srozumitelnosti byl návrh převeden do standardizované formy podle celostátních předpisů. Tato úprava zahrnovala jak grafické, tak textové části dokumentu, což umožňuje snadnější orientaci v návrhu a jeho srovnání s dalšími územními plány.

Další kroky

Nyní bude odbor územního plánování a rozvoje města Brna spolupracovat na vyhodnocení obdržených připomínek a stanovisek. Na základě tohoto vyhodnocení připraví Kancelář architekta města Brna upravenou verzi návrhu pro veřejné projednání, jehož termín bude oznámen.

Jak podat připomínky?

Základní informace pro veřejnost

Ve fázi společného jednání mají občané možnost podávat písemné připomínky k návrhu územního plánu. Tento proces je důležitý pro zajištění transparentnosti a veřejné kontroly návrhu.

Pokyny pro podání připomínek

Aby bylo zajištěno efektivní zpracování vašich připomínek, prosíme o dodržení následujících kroků:

  • Formulář pro podání: Je doporučeno využít speciálně připravený formulář, který je k dispozici ke stažení.
  • Formáty podání: Přijímány jsou pouze formáty A4 a A3, včetně všech příloh.
  • Způsob doručení: Vyberte si jeden z možných způsobů doručení – poštou, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, nebo osobně.
  • Termín pro podání: Připomínky je možné uplatnit od 20. února 2024 do 8. dubna 2024.

Kontakt pro písemné dotazy

V případě dotazů se můžete obrátit na e-mail PripravovanyUPmB@brno.cz nebo kontaktovat přímo odpovědné osoby uvedené níže, s doporučením předem si domluvit schůzku (osobní schůzku je doporučeno předem objednat):
Ing. arch. Monika Jašková, tel.: 542 174 143; jaskova.monika@brno.cz
Ing. Zuzana Křenková, tel.: 542 174 585; krenkova.zuzana@brno.cz
Ing. arch. Šárka Havránková, tel.: 542 174 587; havrankova.sarka@brno.cz
Ing. Michaela Tvrzníková, tel. 542 174 618; tvrznikova.michaela@brno.cz
Iva Danielová, tel.: 542 174 129; danielova.iva@brno.cz

Informace pro podatele

Všechny podané připomínky jsou průběžně evidovány. Podatelé budou informováni o jednacím čísle své připomínky, což usnadní následné vyhledávání a vyhodnocení. Výsledky zpracování připomínek budou zveřejněny a vysvětleny, což zajistí transparentnost celého procesu.

Závěr

Proces tvorby územního plánu je komplexní a vyžaduje koordinaci mezi mnoha různými subjekty. Fáze návrhu pro společné jednání hraje klíčovou roli v tomto procesu a pomáhá zajistit, aby výsledný územní plán co nejlépe vyhovoval potřebám všech zúčastněných stran.

Město Brno se snaží o transparentní a otevřený přístup, a proto vyzývá veřejnost, aby se aktivně zapojila do procesu a přispěla svými názory a připomínkami k vytváření lepšího prostředí pro život svých obyvatel.

Pro více informací a možnosti, jak se zapojit, navštivte oficiální webové stránky města Brna a sledujte aktuální oznámení a vyhlášky.

Chcete znát hodnotu své nemovitosti v současném dynamickém trhu? Nechte si od nás zdarma odhadnout cenu vaší nemovitosti! Stačí navštívit prodejchytre.cz/odhad-ceny-nemovitosti-zdarma a vyplnit jednoduchý formulář. Získejte profesionální odhad rychle a bez závazků. Nečekejte, zjistěte hodnotu své nemovitosti ještě dnes!